Zapraszamy dzieci do konkursu na maskotkę programu „Ocalmy Planetę”

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu wyglądu oraz imienia dla maskotki, która będzie symbolem programu ekologicznego pt. „Ocalmy Planetę”. Na podstawie zwycięskiego projektu zostanie uszyta maskotka, która będzie wykorzystywana w realizacji programu, mającego na celu edukację ekologiczną dzieci w duchu szacunku do przyrody i ochrony planety przed degradacją.
Termin nadsyłania prac konkursowych:

Program edukacyjny „Ocalmy Planetę” skierowany jest do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych gminy Choszczno. Realizowany będzie od marca 2019 do Zapraszamy do współpracy!

Główne założenia programu

  • Rozbudzanie świadomości ekologicznej.
  • Kształcenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska.
  • Poznanie współzależności między człowiekiem a środowiskiem.
  • Współudział rodziców w edukacji ekologicznej.
  • Edukacja ekologiczna ma na celu kształtowanie wrażliwości oraz odpowiedzialnego i racjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego.

Szerzej o celach w 🌎 Opisie Programu

Regulamin konkursu

Partnerzy programu

Plakat

Plakat konkursu
Plakat konkursu na maskotkę (autorstwa Daniela Pawłowskiego)

Wsparcie finansowe programu

Datek można przekazać na specjalnej stronie wpłat na program „Ocalmy Planetę”. Twoja darowizna pomoże nam w kształceniu małych obywateli.
💚🌎💚

Dodaj komentarz