25 lat działalności Stowarzyszenia

Logo Klub Kobieta 2000

1996-2021

Czy trzeba mieć powód, aby pomagać tym, którzy są w potrzebie?… 

25 lat działalności Stowarzyszenia to czas podsumowań, wspomnień oraz przypomnienie, co się udało zrobić, a co nie wyszło. Członkinie Stowarzyszenia wraz ze swymi najbliższymi spotkały się 28 sierpnia 2021 r., by o tym porozmawiać, a przy tym dobrze się bawić. Były to bardzo wzruszające chwile w miłej, sympatycznej atmosferze z dobrą muzyką i w pięknej scenografii zaaranżowanej przez koleżankę Anettę Bikowską.

zdj. Jerzy Jabłoński (w większości)

Co udało się nam osiągnąć w ciągu tych 25 lat

Stowarzyszenie Klub Kobieta 2000 założone zostało w czerwcu 1996 roku. Jest to organizacja pożytku publicznego. Logo Stowarzyszenia to dwie splecione dłonie symbolizujące bezinteresowną pomoc.

Inicjatorką i pomysłodawczynią powstania tej organizacji była pani Ewa Jabłońska. Decydując się na założenie Stowarzyszenia nie bała się włożyć w nie serce i zaangażowanie, ani narazić na to, że inni mogą być odmiennego zdania.

Znalazła jednak do swego pomysłu wiele zwolenniczek i razem z koleżankami: Jolantą Ziółkowską, Barbarą Dziendzik, Marią Mińską, Ewą Śpiewak, Krystyną Wiśniewską-Bugaj, Marią Mocek i Iwoną Gończarow w czerwcu 1996 r. zarejestrowały w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Stowarzyszenie pod nazwą KLUB KOBIETA 2000.

W pierwszym roku naszej działalności do Stowarzyszenia należało 30 kobiet. Obecnie po 25 latach jest nas dwadzieścia. Przez wiele lat w działalność Klubu zaangażowana była nasza koleżanka Irena Kwiecińska, niestety, pożegnałyśmy ją w 2002 r. Pozostanie zawsze w naszej pamięci.

Nazwa Stowarzyszenia Kobieta 2000, to nazwa symbol, gdyż rok 1996 to końcówka XX wieku, za cztery lata – w 2000 roku wchodziliśmy w XXI wiek. A kobieta dwudziestego pierwszego wieku, to kobieta zaradna, przedsiębiorcza, niezależna.

My kobiety jesteśmy różne, ile kobiet tyle osobowości. Każda z nas jest na swój sposób inna. W życiu mamy różne potrzeby i kierujemy się często skrajnie odmiennymi wartościami. Bywamy niezwykle konserwatywne, ale też mocno liberalne. Bez względu na szczegóły, niemal wszystkie uznajemy się za osoby nowoczesne. Choć dla każdej z nas oznacza to co innego… kobieta XXI wieku musi znać swoją wartość, prawa i możliwości.

Głównym celem i założeniem jest działalność charytatywna i pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja środowisk kobiecych, promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych. Pogłębianie wiedzy na temat polityki Unii Europejskiej, udział w warsztatach rozwoju osobistego, szkoleniach, kongresach.

W 2004 r. w Krajowym Rejestrze Sądowy w Szczecinie rejestrujemy Stowarzyszenie jako Organizację Pożytku Publicznego. 

Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje 5-osobowy Zarząd wybierany na czteroletnią kadencję, w osobach:

 1. Ewa Jabłońska – prezes
 2. Danuta Dawidowicz – wiceprezes
 3. Anna Bzowa – skarbnik
 4. Maria Borkowska – sekretarz
 5. Anetta Bikowska – członek

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Małgorzata Kloczkowska
 2. Janina Błaszczyk
 3. Alicja Kost

Członkinie:

 1. Iwona Gończarow
 2. Jolanta Grzejdziak
 3. Izabela Białek
 4. Barbara Widła
 5. Krystyna Michalak
 6. Danuta Niżniowska
 7. Agnieszka Sobczak
 8. Małgorzata Urbańczyk
 9. Elżbieta Tomaszewska
 10. Sandra Żuk
 11. Dorota Datoń

Od 1996 r. zrobiłyśmy bardzo wiele, przede wszystkim w zakresie pomocy charytatywnej, przeznaczonej głównie dzieciom, osobom niepełnosprawnym, chorym i potrzebującym.

Jednak by prowadzić działalność charytatywną potrzeba funduszy. Na początku działalności aby je pozyskać organizowałyśmy imprezy charytatywne oraz liczyłyśmy na hojność naszych sponsorów. Pierwszą Biesiadę 

1997 r. z okazji Dnia Dziecka dofinansowałyśmy zakup słodyczy dzieciom ze Szkoły w Sławęcinie

1998 r.  – z okazji inauguracji roku szkolnego zakupiłyśmy książki dla SP Sławęcin.
lipiec 1998 r.  – dofinansowałyśmy obóz sportowy nad morzem, dzieciom z SP Sławęcin.

W czerwcu 1998 r. organizujemy Pierwszą BIESIADĘ „KLUBU KOBIETA2000” uzyskując w ten sposób pierwsze fundusze na naszą działalność, była to kwota 4.233 zł I tak już co roku, czerwiec był miesiącem, w którym organizowałyśmy tzw. biesiady, a w styczniu co roku CHARYTATYWNY BAL KARNAWAŁOWY.
W trakcie tych imprez organizowane były licytacje, gry i zabawy, loterie. Pieniądze uzyskane, przeznaczałyśmy na pomoc potrzebującym. 

W sierpniu 1998 r.  – dzięki naszej inicjatywie i zaangażowaniu, sprowadziłyśmy do Choszczna mammobus i kobiety mogły poddać się badaniom i ustrzec się przed groźną chorobą, jaką jest nowotwór piersi.
grudzień 1998 r.  – wszystkie dzieci ze szkoły w Kołkach otrzymały paczki z okazji Mikołaja.

Od 1998 r. co roku, przy współpracy Choszczeńskiego Domu Kultury i wsparciu finansowym przez PCPR (fundusze PFRON) oraz Gminy Choszczno, byłyśmy organizatorkami PRZEGLĄDU FORM ESTRADOWYCH i TEATRALNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pn. SCENA BEZ BARIER. Uczestnikami SBB są podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Polskiego Związku Niewidomych, uczniowie klas integracyjnych szkół oraz przedszkoli.
Wsparcie finansowe na działalność otrzymywałyśmy również od ludzi wielkiego serca, naszych darczyńców. 

styczeń 1999 r.  – przekazałyśmy środki finansowe na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

marzec 1999 r.  – z okazji Zajączka dzieci z Ośrodka Społeczno-Wychowawczego w Suliszewie otrzymały paczki.
czerwiec 1999 r.  – przekazałyśmy fundusze na imprezę miejską z okazji Dnia Dziecka, organizowaną przez SP 1 dla dzieci ze szkół podstawowych z Choszczna.

wrzesień 1999 r.  – sfinansowałyśmy obiady uczniowi gimnazjum w roku szkolnym 1999/2000.

grudzień 1999 r.  – przekazałyśmy sprzęt rehabilitacyjny dla grupy integracyjnej Przedszkola nr 1. Ufundowałyśmy również dla całej grupy integracyjnej paczki z okazji Mikołajek.

marzec 2000 r.  – z okazji Zajączka dzieci z Ośrodka Społeczno-Wychowawczego w Brzezinach otrzymały paczki.

czerwiec 2000 r.  – przekazałyśmy fundusze Polskiemu Związkowi Niewidomych w Choszcznie na dofinansowanie szkolenia dzieci niewidomych w posługiwaniu się białą laską.

sierpień 2000 r.  – dzięki naszej biesiadzie i Biuru Turystycznemu „MEWA-TUR” ze Stargardu, które było głównym sponsorem III BIESIADY, uczennica gimnazjum choszczeńskiego mogła spędzić wakacje na kolonii letniej w Szwajcarii.

sierpień 2000 r. – dofinansowałyśmy obóz sportowy dla dzieci wiejskich, organizowany nad morzem przez HKS Choszczno.

wrzesień 2000 r. – organizujemy III Przegląd Form Estradowych i Teatralnych dla Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Scena Bez Barier”. Udział wzięło 85 osób z dziesięciu Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

kwiecień 2001 r.  – ufundowałyśmy nagrodę dla Ośrodka w Niemieńsku na zawody sportowe dla dzieci sprawnych inaczej.

maj 2001 r.  – dofinansowałyśmy Festiwal Twórczości Dziecięcej organizowany przez Klub Garnizonowy w Choszcznie.

marzec 2001 r.  – przekazałyśmy fundusze na operację „dla Wioli”.

luty 2001 r.  – dofinansowałyśmy zimowisko dla dzieci wiejskich organizowane przez Ośrodek Wspierania Rodziny w Korytowie.

wrzesień 2001 r.  – organizujemy IV Festiwal Form Estradowych i Teatralnych dla Osób Niepełnosprawnych „Scena Bez Barier”.

wrzesień 2001 r.  – po raz drugi organizujemy badania mammograficzne.

grudzień 2001 r.  – Sfinansowałyśmy zamontowanie licznika elektrycznego i dzięki naszej pomocy wielodzietna rodzina, która od 5 lat pozbawiona była światła, mogła się cieszyć w święta Bożego Narodzenia, także z tego, że dzieci mogą odrabiać lekcje przy świetle a nie przy świecach.

grudzień 2001 r.  – pomogłyśmy w organizacji choinki dla dzieci z rodzin wielodzietnych, objętych opieką socjalną.

styczeń 2002 r.  – przekazałyśmy paczki noworoczne dla dzieci słabowidzących zrzeszonych w Związku Niewidomych w Choszcznie.

maj 2002 r.  – sfinansowałyśmy zakup ciśnieniomierza oraz szczepionki przeciwko żółtaczce dla chorej na nerki Ani, która musi codziennie być dializowana.

wrzesień 2002 r.  – organizujemy V Festiwal Form Estradowych i Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pod nazwą „Scena Bez Barier”, udział wzięło 125 uczestników nie tylko z powiatu choszczeńskiego, również z Drezdenka i Kołobrzegu.

październik 2002 r.  – dofinansowałyśmy zakup aparatu słuchowego dla 6 letniego Kamila.

grudzień 2002 r.  – przekazałyśmy paczki z okazji Bożego Narodzenia dla dzieci zrzeszonych w Choszczeńskim Oddziale Polskiego Związku Niewidomych

od stycznia 2003 r.  – współpracujemy z SP Nr 3 w Choszcznie organizujemy imprezy pod nazwą DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA z niespodzianką, dla dzieci. 

Od 2004 r. gdy uzyskałyśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, na którą podatnicy mogą przekazywać 1% odpisu z podatku dochodowego jest nam łatwiej pomagać i prowadzić działalność charytatywną.

Od 2004 r. w ramach programu PEAD Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej współpracujemy z Koszalińskim i Gorzowskim Bankiem Żywności przekazując podopiecznym Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu choszczeńskiego żywność. 

W zakresie profilaktyki i rehabilitacji kobiecych chorób nowotworowych w latach gdy ZOZ nie posiadał mammografu, byłyśmy inicjatorkami badań mammograficznych. W ramach programu profilaktycznego Różowa i niebieska wstążka na nasze zaproszenie pięciokrotnie odwiedził nas MAMMOBUS dzięki tej akcji przebadanych zostało ok. 2500 kobiet z gminy Choszczno.

W ramach Akcji 16 dni Przeciw Przemocy wobec kobietorganizujemy konferencje i spotkania na temat przemocy, by uwidocznić i nagłośnić problem, z jakim wiele kobiet musi się zmagać w codziennym życiu.

Od 2005 r. do roku 2018 wraz z Komendą Powiatową Policji przy wsparciu finansowym Gminy Choszczno realizowałyśmy Program Edukacyjno-Wychowawczy STOPEK dla dzieci z terenu gminy i Powiatu Choszczno.
Objętych nim było co roku ok. 500 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z Przedszkola nr 1,2,4,5 w Choszcznie, Szkół Podstawowych klasy „O” w Korytowie, Sławęcinie, Suliszewie, Zamęcinie. Projekt STOPEK  (Maskotka) bo taką otrzymał nazwę, był programem długofalowym, cyklicznym podzielony był na 4 fazy: Jesień, zima, wiosna, lato. Zawsze kończył się w czerwcu wręczeniem certyfikatów ukończenia. Prowadzony był w formie: spotkań, pogadanek, gier, zabaw edukacyjnych i konkursów. Miał a na celu uświadomienie dzieciom, jakie zagrożenia czyhają na nie w środowisku, czy nie dzieje im się krzywda, jakie mają prawa i obowiązki. Jak mogą uniknąć zagrożeń, również ze strony dorosłych. Miał również na celu zwrócenie uwagi dorosłym, że dzieci podlegają szczególnej ochronie i trosce.

Od 2006 r. roku pozyskujemy środki na działalność statutową również składając wnioski na otwarte konkursy ogłaszane przez Burmistrza Choszczna na wsparcie zadań publicznych. W wyniku tego otrzymałyśmy dofinansowanie na realizację różnych programów: SCENA BEZ BARIER, STOPEK, OCALMY PLANETĘ. Otrzymałyśmy również dofinansowanie z: KIWANIS INTERNATIONAL oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Lider Pojezierza oraz z funduszy PFRON. 

W 2006 r. uczestniczyłyśmy w projekcie „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi”– celem projektu było wyrównywanie szans zatrudnienia i ułatwienie wejścia na rynek pracy osobom z terenów wiejskich. 

Od stycznia 2006 r. jesteśmy Partnerem Lokalnym Organizacji Pozarządowych w II etapie Programu „Partnerzy Lokalni: wiedzieć – działać – rozwijać” realizowanego przez KCWIS Koszalin finansowanego ze środków FIO oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych – celem II etapu programu jest zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych działających na naszym terenie i utworzenie sieci Partnerów Lokalnych wspomagających rozwiązywanie najważniejszych problemów społeczności z terenu powiatu przez organizacje pozarządowe. 

Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju stowarzyszenia była współpraca i członkostwo w międzynarodowej organizacji KIWANIS INTERNATIONAL, której pierwszy klub powstał 21 stycznia 1915 r. w amerykańskim Detroit. W Europie KIWANIS rozpoczął działalność w 1968 r. Obecnie liczy 300 tys. członków na całym świecie zrzeszonych w 80 tys. klubów w 83 krajach. Kiwanis dba szczególnie o przyszłość i bezpieczeństwo dzieci współpracując z UNICEF-em zebrał 75 mln. dolarów w celu podjęcia działań na wyeliminowanie niedoboru jodu. Jest sponsorem olimpiad sportowych dla dzieci niepełnosprawnych. Współpraca ta zaowocowała nowymi pomysłami i przedsięwzięciami naszego stowarzyszenia przede wszystkim skierowanych do dzieci. 

maj 2006 r. Pierwsza inicjatywa to program pn. BEZPIECZNE DZIECKO, ŚWIADOMA MŁODZIEŻ w ramach tego programu przy współpracy z Rejonową Spółdzielnią Mieszkaniową zorganizowałyśmy plac zabaw przy ul. Jagiełły 2.
31 maja 2006 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i 10-lecia działalności Stowarzyszenia oddałyśmy go do użytku. Przekazałyśmy pod opiekę Spółdzielni Mieszkaniowej. Niestety nie dbano o ten plac i zniknął. 

Od IV-XII 2006 r. 

 • Przekazałyśmy środki finansowe na śniadania dla ucznia Szkoły Nr 3 
 • Wspomogłyśmy finansowo potrzebujące dzieci: 
  • Anna L. – na dializowanie 
  • Daria Z. – wymaga przeszczepu szpiku kostnego 
  • Patryk P. – dofinansowałyśmy zakup aparatu słuchowego 
  • Adaś R. – dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 
  • p. Franas – zakup kołdry i pościeli 
  • Ewa N. – dofinansowanie rehabilitacji po operacji 
  • Klub Hokejowy – dofinansowanie obozu dla dzieci w Międzywodziu 
  • Kamil P. – dofinansowanie na zakup komputera dla głuchego dziecka 
  • Szkoła Podst. Nr 1 – dofinansowanie do śniadań dla dzieci 
  • Związek Niewidomych – dofinansowanie obozu rehabilitacyjnego.

Październik 2006 r. realizujemy Program „Działaj Lokalnie V” – w ramach tego programu zorganizowałyśmy Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych w Choszcznie i biuro odpowiednio wyposażone oraz przystosowane do organizowania szkoleń. Celem Programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspiracji społeczności w celu zdobywania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności w zakresie działań promocyjnych dotyczących realizacji projektów, a także szerszych możliwości organizacyjnych na pozyskiwanie środków na działalność charytatywną. Zorganizowałyśmy w tym celu spotkanie, na którym powołano koalicję współpracy. Niestety budynek, własność Starostwa, w którym mieściło się Biuro został rozebrany i Centrum przestało istnieć. 

W grudniu 2006 r. byłyśmy „mikołajkowymi” gośćmi w choszczeńskim szpitalu na Oddziale Dziecięcym – wręczyłyśmy chorym dzieciom „paczkę niespodziankę” ze słodyczami, tablicą i artykułami plastycznymi. Każde dziecko otrzymało też lalkę „KIWANISKĘ” – jest to lala, na której lekarz może w formie plastycznej wytłumaczyć dziecku jego chorobę a jednocześnie zniwelować „awersję” do siebie i choroby.

2007 r. Z okazji Mikołajek przygotowałyśmy paczki dla dzieci, podopiecznych rodzin z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 • Przekazałyśmy 500 zł na Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową dla Justynki, 
 • Przekazałyśmy 500 zł na Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą” z przeznaczeniem na leczenie Gabrysi,
 • Przekazałyśmy 1000 zł dla rodziny wielodzietnej ze Zwierzynia na zakup odzieży na zimę,
 • Przekazałyśmy 600 zł na śniadania dla dzieci z biednych rodzin w Szkole Podstawowej w Pełczycach.

2008 r. z okazji Mikołajek przygotowałyśmy gry i zabawy ze STOPKIEM oraz paczki ze słodyczami i owocami dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Starym Klukomiu. 

 • Przekazałyśmy 1.000,- zł. pomocy dla dzieci znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej, ze względu na długotrwałą chorobę ich mamy i przebywającą w szpitalu (Magdalena Bujacz).
 • Przekazałyśmy z okazji 40-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego upominki oraz pomoce dla dzieci
 • Przekazałyśmy 200 zł na leki dla Jakuba Carewicza chorego na mukowiscydozę. 
 • Przekazałyśmy 5.000 zł firmie PHU ORTO-PROT ze Świebodzina na wykonanie protezy modularnej stosowanej przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym dla Zbigniewa Węglarskiego

2009 r. Z okazji Świąt przekazałyśmy paczki ze słodyczami i owocami dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie z klas I-III. 

 • Przekazałyśmy 500 zł na leki dla Jakuba Carewicza chorego na mukowiscydozę.

2010 r. przekazałyśmy paczki ze słodyczami i owocami dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie z klas I-III.

2011 r. samotnej Pani Teresie Walczak matce czwórki dzieci udzieliłyśmy pomoc materialną w remoncie pokoju dziecięcego i zakupu drzwi.

2012 r. Kontynuacja Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. STOPEK, przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie i Choszczeńskich Przedszkoli.

 • Organizacja 14 Przeglądu Form Estradowych i Teatralnych Osób Niepełnosprawnych pn. „SCENA BEZ BARIER”;
 • W rama Programu WSPIERAMY MŁODE TALENTY pomoc finansowa i promocja w środowisku lokalnych oraz ogólnopolskim uzdolnionej młodzieży;
 • Wsparcie finansowe turnusu rehabilitacyjnego dziecka niepełnosprawnego w ramach uzyskanej rekomendacji z fundacji TVP „REKLAMA DZIECIOM”;
 • Współdziałanie z lokalnymi samorządami i organizacjami w zakresie opracowywania „Projektu programu zdrowotnego dla powiatu choszczeńskiego” i zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MGOPS w Choszcznie;
 • Pomoc materialna i rzeczowa dla osób niepełnosprawnych i chorych oraz dla osób z rodzin biednych.

2013 r. Przedłużenie umowy z Koszalińskim Bankiem Żywności w celu kontynuacji programu PEAED „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”, pomocą objęto ok. 1200 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.

 • Kontynuacja Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. STOPEK, przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie i Choszczeńskich Przedszkoli;
 • Organizacja 15 Przeglądu Form Estradowych i Teatralnych Osób Niepełnosprawnych pn. „SCENA BEZ BARIER”.
 • Wsparcie finansowe na leczenie dziecka niepełnosprawnego w ramach uzyskania 1%; 
 • Współdziałanie z lokalnymi samorządami i organizacjami w zakresie opracowywania „Projektu programu zdrowotnego dla powiatu choszczeńskiego” i zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MGOPS w Choszcznie;
 • Pomoc materialna i rzeczowa dla osób niepełnosprawnych i chorych oraz dla osób z rodzin biednych.

W 2014 r. otrzymałyśmy wsparcie od Wojewody Zachodniopomorskiego na organizację konferencji szkoleniowo-profilaktyczno-edukacyjnej dla kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, policji oraz pedagogów szkolnych. pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy, dzisiejsze formy pracy z rodziną dysfunkcyjną”.

2015 r. dla rodziny z ul. Wysokiej znajdującej się w trudnej sytuacji z trójką dzieci zakupiłyśmy środki higieniczne i leki;

Przyznano dofinansowanie wycieczki w ramach „zielonej szkoły” do Karpacza dla niepełnosprawnej uczennicy szkoły Podstawowej w Zamęcinie.

Od 2015 r. Stowarzyszenie jest członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej w Szczecinie. 

2016 r. zakupiono pomoce naukowe dla klasy integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie.

2016 r. VI-XII

 • W ramach programu „WSPIERAMY MŁODE TALENTY” przyznano grant finansowy dla Wiktorii Pałasz i Zofii Kucharskiej;
 • Podpisano umowę na dalszą współpracę z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp. na dostarczanie żywności dla podopiecznych MGOPS w Choszcznie i Reczu;
 • Przyznano wsparcie finansowe dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku.

2016 – 2021 r. poszerzyłyśmy działalność o ZBIÓRKI PUBLICZNE, zarejestrowane w MSWiA rozliczane na dzień 31 grudnia każdego roku. Zbiórki prowadzone były na pomoc w leczeniu dla chorych na nowotwór Artura Sz., Ryszarda A. oraz dla Patryka D. na rehabilitację i Julii J. na zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia rehabilitacji. Wiktoria K. na operację. Maja K., Ania W., Marian K., Tomek R., Sylwia Ż., Aurelia M. – darowizna na operację, Małgorzata D. pomoc po spaleniu mieszkania. Michał W. i – rehabilitacja

 • W ramach programu „Wspieramy Młode talenty” udzieliłyśmy wsparcia finansowego Joannie Rybka, Sylwii Pałasz;
 • W marcu wzięłyśmy udział w imprezie z okazji Dnia Kobiet „SILNA I PIĘKNA” i sprzedawałyśmy cegiełki a dochód przekazałyśmy niepełnosprawnym dziewczynkom: Hani Działak i Wiktorii Romanowicz;
 • Organizujemy XIX, XX, XXI SCENĘ BEZ BARIER;
 • Rodzinie z Sokolińca Teresie i Bernardowi Rogalskim spłonął dom – podjęłyśmy decyzję o doraźnej pomocy w formie bonu wartościowego na zakup drzwi.

W czerwcu 2018 r. wzięłyśmy udział w X Kongresie Kobiet Polskich 100-lecie praw Kobiet;

 • Z okazji 25-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Choszcznie wsparłyśmy Szkołę finansowym grantem;
 • Przeznaczyłyśmy darowizny otrzymane z Nadleśnictwa Bierzwnik i Nadleśnictwa Drawno na ufundowanie repliki Sztandaru 2 Pułku Artylerii im. Króla Władysława IV dla choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej;
 • Z okazji 40-lecia Klubu Plastyka „IMPRESJA” ufundowałyśmy materiały plastyczne;
 • W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 3 zakupiono nagrody dla uczniów oraz sfinansowano koszty oprawy muzycznej na Balu Karnawałowym dla dzieci SP3;
 • W styczniu 2018 przystąpiłyśmy do Partnerstwa wraz z Gminą Choszczno jako liderem do projektu inwestycyjnego 9i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;
 • Przyznałyśmy grant finansowy dla chorego chłopca Antoniego Kucharczyka z Krzęcina;
 • Udzielono wsparcia w postaci pomocy rzeczowej i zakupu produktów żywnościowych dla osób niepełnosprawnych wskazanych przez MGOPS w Choszcznie tj. Komarzański Władysław, Zaboronek Jadwiga, Kramarczyk Wanda, Henryka i Mieczysław Banasiak;
 • Postanowiono wspomóc finansowo organizację konkursu pn. „Choszczno – moje miasto” i zakupiono nagrody w postaci książeczek i gadżetów na nagrody; 
 • Po 14 latach postanowiono zrezygnować z kontynuowania programu STOPEK, a rozpocząć realizację programu ekologicznego „OCALMY PLANETĘ”;
 • Na prośbę Pani Anny Rutkiewicz udostępniłyśmy konto bankowe na zbiórkę funduszy na leczenie chorego syna Tomka;
 • W październiku 2019 r. organizujemy 21. SCENĘ BEZ BARIER;
 • Zakupiono jedną sadzonkę drzewka i zasadzono ją w ramach upamiętnienia 101-lecia Niepodległości, z dedykacją KLUB KOBIETA 2000;
 • Pokryto koszty na zakup leku dla Pana Mariusza Kuźmicza;
 • Z okazji Jubileuszu Szkoły Podstawowej Nr 1 przekazałyśmy darowiznę na pokrycie zakupu Sztandaru dla Wojska;

Od 2018 r. realizujemy Program Ekologiczny pn. OCALMY PLANETĘ.
w ramach tego projektu zorganizowałyśmy dla dzieci ze Szkół SP3, SP1 i SP Korytowo przy współpracy Choszczeńskiego Domu Kultury, konkurs rysunkowy na nazwę i maskotkę promującą nasz Program oraz wystawę tych prac połączoną z nagrodami. Zakupiłyśmy kosz serce na nakrętki plastikowe. Kosz jest umiejscowiony na placu przy fontannie i tam mieszkańcy mogą wrzucać nakrętki. Dochód ze sprzedaży przeznaczamy na pomoc. 

W Szkole Nr 1 zainstalowane zostało poidełko do wody.

W tym programie finansowo wspomógł nas BNP PARIBAS BANK, Zakład Kamieniarski MARMUR Sławomir Kula oraz środki z budżetu Gminy 

od 2018 r. współpracujemy ze Stowarzyszeniem Lider Pojezierza
w ramach współpracy realizacja Projektu pn. Poszukiwacze zaginionych inicjatyw.  Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestniczymy jako operator poniższych projektów:

 • Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Korytowo dla potrzeb projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” „Montaż sufitu w świetlicy wiejskiej w Korytowie”
 • Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Choszczno o tytule „Plac zabaw Maluszek” przy ul. Mur Południowy dla potrzeb projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.

2019 r. Wardyń

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Wardyń pt.: „Wspólne chwile w świetlistym zakątku” dla potrzeb projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” – wymiana oświetlenia i doposażenie świetlicy wiejskiej.

2020 r. Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Choszczno pt.: „Rajska plaża” – doposażenie placu zabaw na Plaży Miejskiej dla potrzeb projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Choszczno pt.: „Strefa relaksu” dla potrzeb projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.

W ramach posiadanych funduszy dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, zakup leków, szczepionek, organizujemy paczki żywnościowe, upominki dla dzieci niepełnosprawnych i z rodzin patologicznych.

Wspieramy różne pozytywne akcje w naszej gminie.

2020 r. 

 • Niepełnosprawnej dziewczynce Mai Kordolewskiej zakupiłyśmy laptopa do zdalnego nauczania;
 • W ramach Projektu „OCALMY PLANETĘ” zakupiłyśmy kosz SERCE na nakrętki plastikowe;
 • Podpisanie umowy z LIDEREM POJEZIERZA na współpracę w realizacji Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” wykonanie remontu sufitu w świetlicy wiejskiej w Korytowie;
 • W związku z obowiązującą ustawą o nie marnowaniu żywności podpisanie współpracy jako partner Banku Żywnościowego Koszalin z TESCO a teraz NETTO w Choszcznie, w sprawie odbierania artykułów żywnościowych, u których kończą się terminy ważności i zagospodarowanie ich poprzez przekazywanie do ZAZ w Choszcznie, WZT Piasecznik, ŚDS w Choszcznie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Korytowa;
 • Kontynuacja Projektów SCENA BEZ BARIER, OCALMY PLANETĘ, WSPIERAMY MŁODE TALENTY, BANK ŻYWNOŚCI.

Wspomogłyśmy jeszcze wiele innych drobnych akcji nie wymienionych powyżej. Jestem przekonana, że w dużej mierze dzięki wsparciu, jakie otrzymujemy poprzez darowizny, odpisy z podatku, bądź zwykłe dobre słowo o naszych działaniach, mogłyśmy realizować naszą statutową działalność. Bardzo Wam za to dziękujemy.

Dodaj komentarz