Pomoc żywnościowa – kto, co, ile

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019, dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp. w 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie przy współpracy Klubem Kobieta 2000 pozyskał około 13 ton żywności.

Między innymi było to mleko, mąka, cukier, kasza, makaron, ryż, ser żółty, herbatniki, olej, powidła oraz puszki mięsne i warzywne. Żywność otrzymało 800 osób o najniższych dochodach.

Logo Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim

W 2020 r.

Pozyskaliśmy 13 ton żywności. Podopieczni MGOPS otrzymali: mleko, mąkę, cukier, kaszę, makaron, ryż, ser żółty, herbatniki, olej, powidła oraz puszki mięsne i warzywne.

W tym roku zostało podwyższone kryterium dochodowe – z 200% do 220% – uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ. Kryterium określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej; 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W 2020 roku żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 otrzymało około 700 osób o najniższych dochodach.

Dodaj komentarz