Co robimy?

od 1996 r. zrobiłyśmy wiele, przede wszystkim w zakresie pomocy charytatywnej, przeznaczonej głównie dzieciom i osobom niepełnosprawnym. Jednak by prowadzić działalność charytatywną potrzeba pieniędzy. Aby je pozyskać zrodził się pomysł organizowania imprez charytatywnych. W czerwcu 1998r. organizujemy I BIESIADĘ "KLUBU KOBIETA2000" uzyskując w ten sposób pierwsze fundusze na naszą działalność, była to kwota 4.233,oo zł. I tak już co roku, czerwiec jest miesiącem, w którym organizujemy B I E S I A D Y. a w styczniu co roku CHARYTATYWNY BAL KARNAWAŁOWY.
W trakcie tych imprez organizujemy licytacje, gry i zabawy, loterie a pieniądze uzyskane, przeznaczamy na pomoc. Wspierają nas również ludzie wielkiego serca. Dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne, zakup leków, szczepionek, organizujemy paczki żywnościowe, ze słodyczami i różnymi upominkami dla dzieci niepełnosprawnych oraz z rodzin patologicznych.

Od 1998 roku jesteśmy organizatorkami PRZEGLĄDU FORM ESTRADOWYCH i TEATRALNYCH dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pn. SCENA BEZ BARIER Uczestnikami SBB są podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Polskiego Związku Niewidomych, uczniowie klas integracyjnych szkół i przedszkoli.

Od 2005r. wraz z Komendą Powiatową Policji realizujemy Program Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci z terenu gminy Choszczno.
Objętych jest nim 530 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z Przedszkola nr 1,2,4,5 w Choszcznie, Szkoła Podstawowa klasy "O" - Korytowo, Sławęcin, Suliszewo, Zamęcin. Projekt STOPEK bo taką otrzymał nazwę, jest programem długofalowym, cyklicznym podzielony na 4 fazy: Jesień, zima, wiosna, lato. I etap zakończy się w czerwcu 2006r., wręczeniem certyfikatów. Prowadzony będzie w formie: spotkań, pogadanek, gier, zabaw edukacyjnych, konkursów. Ma na celu uświadomienie dzieciom, jakie zagrożenia czyhają na nie w środowisku, czy nie dzieje im się krzywda, jakie mają prawa i obowiązki. Jak mogą uniknąć zagrożeń, również ze strony dorosłych. Ma również na celu zwrócenie uwagi dorosłym, że dzieci podlegają szczególnej ochronie i trosce.

W zakresie profilaktyki i rehabilitacji kobiecych chorób nowotworowych byłyśmy inicjatorkami badań mammograficznych. W ramach programu profilaktycznego Różowa i niebieska wstążka na nasze zaproszenie pięciokrotnie odwiedził nas MAMMOBUS dzięki tej akcji przebadanych zostało ok. 2500 kobiet z gminy Choszczno.

W ramach Akcji 16 dni Przeciw Przemocy wobec kobiet, organizujemy konferencje i spotkania na temat przemocy, by uwidocznić i nagłośnić problem, z jakim wiele kobiet musi się zmagać w codziennym życiu.

Od 2004r. w ramach programu PEAD dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej współpracujemy z Koszalińskim Bankiem Żywności. Dzięki tej współpracy podopieczni Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu choszczeńskiego (8900 osób) otrzymuje sukcesywnie pomoc w postaci art. żywnościowych.

Od 1 stycznia 2006r, jesteśmy Partnerem Lokalnym KCWIS Koszalin, pełnimy funkcję inicjatorów działań skierowanych na rozwiązywanie najważniejszych problemów danej społeczności, podejmowanych na terenie powiatu przez organizacje pozarządowe.

Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju stowarzyszenia jest współpraca i członkostwo w międzynarodowej organizacji KIWANIS INTERNATIONAL, której pierwszy klub powstał 21 stycznia 1915r. w amerykańskim Detroit. W Europie KIWANIS rozpoczął działalność w 1968r. Obecnie liczy 300 tys. członków na całym świecie zrzeszonych w 80 tys. klubów w 83 krajach. Kiwanis dba szczególnie o przyszłość i bezpieczeństwo dzieci Współpracując z UNICEF-em zebrał 75 mln. dolarów w celu podjęcia działań na wyeliminowanie niedoboru jodu. Jest sponsorem olimpiad sportowych dla dzieci niepełnosprawnych. Współpraca ta zaowocuje nowymi pomysłami i przedsięwzięciami naszego stowarzyszenia przede wszystkim skierowanych do dzieci.

Pierwsza inicjatywa to program pn. BEZPIECZNE DZIECKO, ŚWIADOMA MŁODZIEŻ w ramach tego programu planujemy zorganizować kilka placów zabaw dla dzieci młodszych i przynajmniej 1 plac spędzania wolnego czasu dla dzieci starszych. 31 maja 2006r z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i 10-lecia działalności Stowarzyszenia oddałyśmy do użytku pierwszy plac zabaw.

Nasze marzenia: dla kobiet:
- powołać do życia CENTRUM POMOCY KOBIET, KLUB RÓŻOWEJ WSTĄŻKI oraz uruchomić gabinet masażu limfatycznego z którego mogłyby korzystać kobiety po mastektomii uzyskać bezpłatną poradę onkologa, psychologa
dla dzieci:
- zorganizować kilka (w zależności od pozyskanych środków) placów zabaw na choszczeńskich osiedlach. Pierwszy oddany został dzieciom 31 maja 2006r.
dla organizacji pozarządowych:
- utworzyć Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych, w którym można bezpłatnie skorzystać z komputera, internetu, telefonu, znaleźć materiały pomocne w rozwiązywaniu najważniejszych problemów danej społeczności, podejmowanych na terenie powiatu przez organizacje pozarządowe. Uzyskać bezpłatnie porad np. prawnika,

Szczegóły działalności i pomocy od 1997r.do stycznia 2003r.
od I 2003r. - organizujemy imprezę pod nazwą DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA z niespodzianką, dla dzieci z klas od 0-3, z rodzin o skromnych dochodach w rodzinie, tą niespodzianką były paczki ze słodyczami.
XII 2002r. - przekazałyśmy paczki z okazji Bożego Narodzenia dla dzieci zrzeszonych w Choszczeńskim Oddziale Polskiego Związku Niewidomych
X 2002r. - dofinansowałyśmy zakup aparatu słuchowego dla 6 letniego Kamila
IX 2002r. - organizujemy IV Festiwal Form Estradowych i Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pod nazwą "Scena bez barier", udział wzięło 125 uczestników nie tylko z powiatu choszczeńskiego, ale z Drezdenka i Kołobrzegu
V 2002r. - sfinansowałyśmy zakup ciśnieniomierza oraz szczepionki przeciwko żółtaczce dla chorej na nerki Ani, która musi codziennie być dializowana
V 2002r. - sfinansowałyśmy zakup ciśnieniomierza oraz szczepionki przeciwko żółtaczce dla chorej na nerki Ani, która musi codziennie być dializowana
I 2002r. - przekazałyśmy paczki noworoczne dla dzieci słabowidzących zrzeszonych w Związku Niewidomych w Choszcznie
XII 2001r. - dzięki naszej pomocy wielodzietna rodzina, która od 5 lat pozbawiona była światła, mogła się cieszyć w święta Bożego Narodzenia, z tego że dzieci mogą odrabiać lekcje przy świetle a nie przy świecach
XII 2001r. - pomogłyśmy w organizacji choinki dla dzieci z rodzin wielodzietnych, objętych opieką socjalną
IX 2001r. - organizujemy III Festiwal Form Estradowych i Teatralnych dla Dzieci
IX 2001r. - po raz drugi organizujemy badania mammograficzne
V 2001r. - dofinansowałyśmy Festiwal Twórczości Dziecięcej organizowany przez Klub Garnizonowy w Choszcznie
IV 2001r. - ufundowałyśmy nagrodę dla Ośrodka w Niemieńsku na zawody sportowe dla dzieci sprawnych inaczej
III 2001r. - przekazałyśmy fundusze na operację "dla Wioli"
II 2001r. - dofinansowalyśmy zimowisko dla dzieci wiejskich organizowane przez Ośrodek Wspierania Rodziny w Korytowie
IX 2000r. - organizujemy II Przegląd Form Estradowych i Teatralnych dla Dzieci Niepełnosprawnych pod nazwą "Scena bez barier". Udział wzięło 85 osób z dziesięciu Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
VIII 2000r. - dzięki naszej biesiadzie i Biuru Turystycznemu "MEWA-TUR" ze Stargardu, które było głównym sponsorem III BIESIADY, uczennica gimnazjum choszczeńskiego mogła spędzić wakacje na kolonii letniej w Szwajcarii
VIII 2000r. - dofinansowałyśmy obóz sportowy dla dzieci wiejskich, organizowany nad morzem przez HKS Choszczno
VI11 2000r. - przekazałyśmy fundusze Polskiemu Związkowi Niewidomych w Choszcznie na dofinansowanie szkolenia dzieci niewidomych w posługiwaniu się białą laską
III 2000r. - z okazji "zajączka" dzieci z Ośrodka Społeczno-Wychowawczego w Brzezinach otrzymały paczki
XII 1999r. - przekazałyśmy sprzęt rehabilitacyjny dla grupy integracyjnej Przedszkola nr 1. Ufundowałyśmy również dla całej grupy integracyjnej paczki z okazji Mikołajek
IX 1999r. - sfinansowałyśmy obiady uczniowi gimnazjum w roku szkolnym 1999/2000
VIII 1998r. - dzięki naszej inicjatywie i zaangażowaniu, sprowadziłyśmy do Choszczna mammobus i 650 kobiet mogło poddać się badaniom, i ustrzec się przed groźną chorobą , jaką jest nowotwór
VI 1999r. - przekazałyśmy fundusze na imprezę miejską z okazji Dnia Dziecka, organizowaną przez SP 1 dla dzieci ze szkół podstawowych z Choszczna
III 1999r. - z okazji "zajączka" dzieci z Ośrodka Społeczno-Wychowawczego w Suliszewie otrzymały paczki
I 1999r. - przekazałyśmy znaczną kwotę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
XII 1998r. - wszystkie dzieci ze szkoły w Kołkach otrzymały paczki z okazji Mikołaja
1998r. - z okazji inauguracji roku szkolnego zakupiłyśmy książki dla SP Sławęcin
1998r. - dofinansowałyśmy obóz sportowy nad morzem, dzieciom z SP Sławęcin
1997r. - z okazji dnia dziecka dofinansowałyśmy zakup słodyczy dzieciom ze Szkoły w Sławęcinie

Wspomogłyśmy wiele jeszcze innych drobnych akcji nie wymienionych powyżej. Jestem przekonana, że w dużej mierze dzięki wsparciu, jakiego nam Państwo udzielaliście poprzez darowizny, bądź zwykłe uczestnictwo w naszych imprezach przez minione lata, mogłyśmy prowadzić akcje charytatywne i pomóc dzieciom. dziękuję.
...

Darmowy Program PIT 

Kontakt

Kobieta 2000
ul. Boh. Warszawy 19
73-200 Choszczno
tel. 601-596-236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

konto: 13 8359 0005 0027 4469 2000 0001

Przyjaciele

friendss

OPP

Darmowy Program PIT