Projekty i programy

Logo Banki Żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Współpracujemy z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp.

Od 2004 r. w ramach programu PEAD Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej współpracujemy z koszalińskim i gorzowskim Bankiem Żywności, przekazując żywność podopiecznym miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej powiatu choszczeńskiego. 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 co roku 1600 osób objętych jest tą pomocą. Złożyłyśmy wniosek o dalszą współpracę w ramach Programu 2021. Liczymy na kontynuację dotychczasowej współpracy w 2022 r. Dziękujemy Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Choszcznie i w Reczu za wspaniałą współpracę.

Ocalmy Planetę

Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może uchronić świat przed katastrofą… 

Aby choć trochę przyczynić się do zahamowania degradacji środowiska naturalnego i rozbudzić świadomość ekologiczną oraz kształtować postawy odpowiedzialności za jego stan, członkinie Stowarzyszenia Klub Kobieta 2000 postanowiły coś zrobić w tym kierunku. W 2019 r. postanowiłyśmy uruchomić program edukacyjny pn. Ocalmy Planetę, który skierowany jest głównie do dzieci w wieku od 3 do 14 lat, ale również do osób dorosłych. Ogłosiłyśmy konkurs plastyczny na maskotkę programu i jej nazwę. W maju 2019 r. odbyła się wystawa prac plastycznych.

Sprzątanie Świata z Ekolinkiem
Ekolinek spotyka się z dziećmi w szkołach, informując jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne

W ramach Programu zakupiłyśmy kosz w kształcie serca na nakrętki plastikowe, sfinansowałyśmy w Szkole Podstawowej nr 1 w Choszcznie poidełko do wody oraz kosze do segregacji śmieci.

Wspólnie z naszym Partnerem MPGK Choszczno planujemy zakup urządzenia do recyklingu plastikowych butelek.

Stopek - Maskotka programu edukacyjno-wychowawczego

Program Edukacyjno-Wychowawczy „Stopek”

Od 2005 r. wspólnie z Powiatową Komendą Policji w Choszcznie realizujemy program edukacyjno-wychowawczy pod nazwą Stopek. Programem objętych jest 530 dzieci w wieku 3–6 lat, z przedszkoli nr 1, 2, 4, 5 w Choszcznie oraz dzieci z klas „0” ze szkół podstawowych w Korytowie, Sławęcinie, Suliszewie, Zamęcinie.

Program „Bezpieczne dziecko, świadoma młodzież”

Stowarzyszenie Klub Kobieta 2000 w ramach tego programu planuje zorganizowanie 2 placów zabaw dla dzieci i 1 skate parku dla młodzieży naszego miasta. W zależności od pozyskanych środków. W tym celu poszukujemy sponsorów i partnerów.

Choszczno jest miasteczkiem powiatowym, w którym zamieszkuje ok 17 tys. mieszkańców. Wśród tych mieszkańców dużo jest małżeństw z dziećmi w wieku żłobkowo-przedszkolnym, brak jest miejsc, gdzie dzieci mogłyby bawić się bezpiecznie na wolnym powietrzu i spędzać wolny czas pod nadzorem rodziców. Zabawa na drewnianych urządzeniach daje dzieciom dużo radości oraz inspiruje i kształtuje poczucie estetyki.

Natomiast młodzież w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum w naszym mieście nie bardzo ma się gdzie podziać, przeważnie spotykają się na klatkach schodowych i skwerach przed blokami. Aby zapobiec patologiom i zagrożeniom jakie czyhają na tę młodzież (np. alkohol, papierosy, narkotyki) oraz aby zachęcić ją do czynnego spędzania wolnego czasu, planujemy zorganizować i oddać do użytku jeden plac tzw. skate park, wyposażony w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń i rekreacji oraz wypoczynku dla młodzieży.

Całkowity koszt projektu szacujemy na ok. 55 tys. zł, natomiast koszt zorganizowania i oddania do użytku 1 placu zabaw, jaki planujemy zorganizować i oddać do użytku na najbliższy Międzynarodowy Dzień Dziecka – to około 15 tys. zł.

Pierwszy plac zabaw wyposażony został w:

  1. Zestaw „Wisus” nr kat. OT 0200 – cena 8515,60 zł.
  2. Huśtawka koniki nr kat. 0T 1700 – cena 934,52 zł.
  3. Huśtawka dla 2 osób nr kat. 0T 1801 – cena 1274,90 zł.
  4. Piaskownica sześcioboczna nr kat. OT 00344/6 – cena 674,00 zł.

Łączny koszt zakupu urządzeń z montażem na 1 plac – 11.399,02 zł.

Środki własne jakie posiadamy to 6 tys. zł, pozostałe kwoty planujemy pozyskać od sponsorów i partnerów projektu.
Na dzień dzisiejszy w wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień jednym z głównych partnerów partycypujących w kosztach i w realizacji programu jest Rejonowa Spółdzielnia Mieszkaniowa.
W ramach uzgodnień, wspólnie ustalono RSM:

  • Wskazuje miejsca, na którym organizowane są place zabaw (pierwszy taki plac powstał przy ul. Jagiełły).
  • Zobowiązuje się do ogrodzenia placu i pomoc w jego urządzeniu (zieleń, krzewy, piasek do piaskownic).
  • Zobowiązuje się do administrowania i opieki nad tym placem.
  • Zakupu dwóch urządzeń. (poz. 2 i 3 wymienione wyżej).

Natomiast jeśli chodzi o sponsorów to jesteśmy już po rozmowach z Prezesem Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie, który zobowiązał się do przekazania środków finansowych na realizację naszego projektu.

Złożyłyśmy również ofertę – czekamy na odpowiedź – do Fundacji Kronenberga – Citibank Handlowy, oraz do International Kiwanis Gent-Belgia.
Dnia 11 kwietnia 2006 r. podpisałyśmy umowę przedwstępną z firmą „Nowa Szkoła” na dostarczenie i montaż urządzeń na wskazanym placu do dnia 25 maja 2006 r.

Czynimy dalsze starania o pozyskanie funduszy.