Projekty i programy

Logo Banki Żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Nadal współpracujemy z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp.

Stopek - Maskotka programu edukacyjno-wychowawczego

Program Edukacyjno-Wychowawczy „Stopek”

Od 2005 r. wspólnie z Powiatową Komendą Policji w Choszcznie realizujemy program edukacyjno-wychowawczy pod nazwą Stopek. Programem objętych jest 530 dzieci w wieku 3–6 lat, z przedszkoli nr 1, 2, 4, 5 w Choszcznie oraz dzieci z klas „0” ze szkół podstawowych w Korytowie, Sławęcinie, Suliszewie, Zamęcinie.

Program PEAD Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej

Od 2004 r. w ramach tego programu otrzymałyśmy z Koszalińskiego Banku Żywności artykuły żywnościowe: w 2004 r. na wartość – 16550,40 zł, w 2005 r. na wartość – 293.060,00 zł. Produkty te zostały przekazane dla podopiecznych miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej powiatu choszczeńskiego, otrzymało je 8900 osób. W 2006 r. podpisałyśmy umowę z Koszalińskim Bankiem Żywności na dalsze dostarczanie żywności w ramach programu PEAD.

Program „Bezpieczne dziecko, świadoma młodzież”

Stowarzyszenie Klub Kobieta 2000 w ramach tego programu planuje zorganizowanie 2 placów zabaw dla dzieci i 1 skate parku dla młodzieży naszego miasta. W zależności od pozyskanych środków. W tym celu poszukujemy sponsorów i partnerów.

Choszczno jest miasteczkiem powiatowym, w którym zamieszkuje ok 17 tys. mieszkańców. Wśród tych mieszkańców dużo jest małżeństw z dziećmi w wieku żłobkowo-przedszkolnym, brak jest miejsc, gdzie dzieci mogłyby bawić się bezpiecznie na wolnym powietrzu i spędzać wolny czas pod nadzorem rodziców. Zabawa na drewnianych urządzeniach daje dzieciom dużo radości oraz inspiruje i kształtuje poczucie estetyki.

Natomiast młodzież w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum w naszym mieście nie bardzo ma się gdzie podziać, przeważnie spotykają się na klatkach schodowych i skwerach przed blokami. Aby zapobiec patologiom i zagrożeniom jakie czyhają na tę młodzież (np. alkohol, papierosy, narkotyki) oraz aby zachęcić ją do czynnego spędzania wolnego czasu, planujemy zorganizować i oddać do użytku jeden plac tzw. skate park, wyposażony w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń i rekreacji oraz wypoczynku dla młodzieży.

Całkowity koszt projektu szacujemy na ok. 55 tys. zł, natomiast koszt zorganizowania i oddania do użytku 1 placu zabaw, jaki planujemy zorganizować i oddać do użytku na najbliższy Międzynarodowy Dzień Dziecka – to około 15 tys. zł.

Pierwszy plac zabaw wyposażony został w:

  1. Zestaw „Wisus” nr kat. OT 0200 – cena 8515,60 zł.
  2. Huśtawka koniki nr kat. 0T 1700 – cena 934,52 zł.
  3. Huśtawka dla 2 osób nr kat. 0T 1801 – cena 1274,90 zł.
  4. Piaskownica sześcioboczna nr kat. OT 00344/6 – cena 674,00 zł.

Łączny koszt zakupu urządzeń z montażem na 1 plac – 11.399,02 zł.

Środki własne jakie posiadamy to 6 tys. zł, pozostałe kwoty planujemy pozyskać od sponsorów i partnerów projektu.
Na dzień dzisiejszy w wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień jednym z głównych partnerów partycypujących w kosztach i w realizacji programu jest Rejonowa Spółdzielnia Mieszkaniowa.
W ramach uzgodnień, wspólnie ustalono RSM:

  • Wskazuje miejsca, na którym organizowane są place zabaw (pierwszy taki plac powstał przy ul. Jagiełły).
  • Zobowiązuje się do ogrodzenia placu i pomoc w jego urządzeniu (zieleń, krzewy, piasek do piaskownic).
  • Zobowiązuje się do administrowania i opieki nad tym placem.
  • Zakupu dwóch urządzeń. (poz. 2 i 3 wymienione wyżej).

Natomiast jeśli chodzi o sponsorów to jesteśmy już po rozmowach z Prezesem Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie, który zobowiązał się do przekazania środków finansowych na realizację naszego projektu.

Złożyłyśmy również ofertę – czekamy na odpowiedź – do Fundacji Kronenberga – Citibank Handlowy, oraz do International Kiwanis Gent-Belgia.
Dnia 11 kwietnia 2006 r. podpisałyśmy umowę przedwstępną z firmą „Nowa Szkoła” na dostarczenie i montaż urządzeń na wskazanym placu do dnia 25 maja 2006 r.

Czynimy dalsze starania o pozyskanie funduszy.