Sprawozdania

Za rok 2022

 1. Bilans za 2022 rok
 2. Rachunek zysków i strat za 2022 rok
 3. Informacja dodatkowa za 2022 rok
 4. Uchwała do bilansu za 2022 rok
 5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok
 6. Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok

Za rok 2021

 1. Bilans za 2021 rok
 2. Rachunek zysków i strat za 2021 rok
 3. Informacja dodatkowa za 2021 rok
 4. Uchwała do bilansu za 2021 rok
 5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok
 6. Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

Za rok 2020

 1. Bilans za 2020 rok
 2. Rachunek zysków i strat za 2020 rok
 3. Informacja dodatkowa za 2020 rok
 4. Uchwała do bilansu za 2020 rok
 5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok
 6. Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

Za rok 2019

 1. Bilans za 2019 rok
 2. Rachunek zysków i strat za 2019 rok
 3. Informacja dodatkowa za 2019 rok
 4. Uchwała do bilansu za 2019 rok
 5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok
 6. Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok

Za rok 2018

 1. Bilans za 2018 rok
 2. Rachunek zysków i strat za 2018 rok
 3. Informacja dodatkowa za 2018 rok
 4. Uchwała do bilansu za 2018 rok
 5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok
 6. Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

Za rok 2017

 1. Bilans za 2017 rok
 2. Rachunek zysków i strat za 2017 rok
 3. Informacja dodatkowa za 2017 rok
 4. Uchwała do bilansu za 2017 rok
 5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok
 6. Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok

Zapraszamy do odwiedzenia archiwalnej wersji witryny w celu zapoznania się ze sprawozdaniami z poprzednich lat.

Sprawozdania z lat 2006–2016