Co robimy

Od 1996 r. zrobiłyśmy wiele, przede wszystkim w zakresie pomocy charytatywnej, przeznaczonej głównie dzieciom i osobom niepełnosprawnym. Jednak by prowadzić działalność charytatywną potrzeba pieniędzy. Aby je pozyskać zrodził się pomysł organizowania imprez charytatywnych.
W czerwcu 1998 r. organizujemy I Biesiadę Klubu Kobieta 2000 uzyskując w ten sposób pierwsze fundusze na naszą działalność, była to kwota 4.233 zł.
I tak już co roku, czerwiec jest miesiącem, w którym organizujemy biesiady, a w styczniu co roku Charytatywny Bal Karnawałowy.

W trakcie tych imprez organizujemy licytacje, gry i zabawy, loterie, a pieniądze uzyskane przeznaczamy na pomoc. Wspierają nas również ludzie wielkiego serca. Dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne, zakup leków, szczepionek, organizujemy paczki żywnościowe, ze słodyczami i różnymi upominkami dla dzieci niepełnosprawnych oraz z rodzin indolentnych społecznie.

Od 1998 roku jesteśmy organizatorkami Przeglądu Form Estradowych i Teatralnych Dla Osób Niepełnosprawnych pn. Scena Bez Barier. Uczestnikami SBB są podopieczni ośrodków pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, Polskiego Związku Niewidomych, uczniowie klas integracyjnych szkół i przedszkoli.

Od 2005 r. wraz z Komendą Powiatową Policji realizujemy Program Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci z terenu gminy Choszczno.
Objętych jest nim 530 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli nr 1, 2, 4, 5 w Choszcznie, szkół podstawowych klas „0”: Korytowo, Sławęcin, Suliszewo, Zamęcin. Projekt Stopek, bo taką otrzymał nazwę, jest programem długofalowym, cyklicznym podzielony na 4 fazy: jesień, zima, wiosna, lato. I etap zakończył się w czerwcu 2006 r. wręczeniem certyfikatów. Prowadzony w formie: spotkań, pogadanek, gier, zabaw edukacyjnych, konkursów. Ma na celu uświadomienie dzieciom jakie zagrożenia czyhają na nie w środowisku, czy nie dzieje im się krzywda, jakie mają prawa i obowiązki. Jak mogą uniknąć zagrożeń, również ze strony dorosłych. Ma także na celu zwrócenie uwagi dorosłym, że dzieci podlegają szczególnej ochronie i trosce.

W zakresie profilaktyki i rehabilitacji kobiecych chorób nowotworowych byłyśmy inicjatorkami badań mammograficznych. W ramach programu profilaktycznego Różowa i niebieska wstążka na nasze zaproszenie pięciokrotnie odwiedził nas Mammobus. Dzięki tej akcji przebadanych zostało ok. 2500 kobiet z gminy Choszczno.

W ramach akcji 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet organizujemy konferencje i spotkania na temat przemocy, by uwidocznić i nagłośnić problem z jakim wiele kobiet musi się zmagać w codziennym życiu.

Od 2004 r. w ramach programu PEAD Dostarczanie Żywności Najuboższej Ludności Unii Europejskiej współpracujemy z Koszalińskim Bankiem Żywności. Dzięki tej współpracy podopieczni miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej z powiatu choszczeńskiego (8900 osób) otrzymuje sukcesywnie pomoc w postaci artykułów żywnościowych.

Od 1 stycznia 2006 r, jesteśmy Partnerem Lokalnym KCWIS Koszalin; pełnimy funkcję inicjatorów działań skierowanych na rozwiązywanie najważniejszych problemów danej społeczności, podejmowanych na terenie powiatu przez organizacje pozarządowe.

Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju stowarzyszenia jest współpraca i członkostwo w międzynarodowej organizacji Kiwanis International, której pierwszy klub powstał 21 stycznia 1915 r. w amerykańskim Detroit. W Europie Kiwanis rozpoczął działalność w 1968 r. Obecnie liczy 300 tys. członków na całym świecie zrzeszonych w 80 tys. klubów w 83 krajach. Kiwanis dba szczególnie o przyszłość i bezpieczeństwo dzieci. Współpracując z UNICEF-em zebrał 75 mln. dolarów w celu podjęcia działań na wyeliminowanie niedoboru jodu. Jest sponsorem olimpiad sportowych dla dzieci niepełnosprawnych. Współpraca ta owocowała nowymi pomysłami i przedsięwzięciami naszego stowarzyszenia, przede wszystkim skierowanymi do dzieci.

Pierwsza inicjatywa to program pn. Bezpieczne Dziecko, Świadoma Młodzież. W ramach tego programu organizowałyśmy budowę kilku placów zabaw dla dzieci młodszych i 1 placu spędzania wolnego czasu dla dzieci starszych. 31 maja 2006 r z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i 10-lecia działalności Stowarzyszenia oddałyśmy do użytku pierwszy plac zabaw.

Nasze marzenia

dla dobra kobiet:

 • Powołać do życia Centrum Pomocy Kobiet Klub Różowej Wstążki oraz uruchomić gabinet masażu limfatycznego, z którego mogłyby korzystać kobiety po mastektomii, uzyskać bezpłatną poradę onkologa, psychologa dla dzieci:
 • Zorganizować kilka (w zależności od pozyskanych środków) placów zabaw na choszczeńskich osiedlach. Pierwszy oddany został dzieciom 31 maja 2006 r.

dla organizacji pozarządowych:

 • Utworzyć Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych, w którym można bezpłatnie skorzystać z komputera, internetu, telefonu, znaleźć materiały pomocne w rozwiązywaniu najważniejszych problemów danej społeczności, podejmowanych na terenie powiatu przez organizacje pozarządowe. Uzyskać bezpłatnie porady, np. prawnika

Szczegóły działalności i pomocy od 1997 r. do stycznia 2003 r.

 • od I 2003 r. – Organizujemy imprezę pod nazwą Dyskoteka Karnawałowa z Niespodzianką dla dzieci z klas od 0–3, z rodzin o skromnych dochodach w rodzinie. Tą niespodzianką były paczki ze słodyczami.
 • XII 2002 r. – Przekazałyśmy paczki z okazji Bożego Narodzenia dla dzieci zrzeszonych w Choszczeńskim Oddziale Polskiego Związku Niewidomych.
 • X 2002 r. – Dofinansowałyśmy zakup aparatu słuchowego dla 6 letniego Kamila.
 • IX 2002 r. – Organizujemy IV Festiwal Form Estradowych i Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pod nazwą „Scena bez barier”, udział wzięło 125 uczestników nie tylko z powiatu choszczeńskiego, ale też z Drezdenka i Kołobrzegu.
 • V 2002 r. – Sfinansowałyśmy zakup ciśnieniomierza oraz szczepionki przeciwko żółtaczce dla chorej na nerki Ani, która musi codziennie być dializowana.
 • I 2002 r. – Przekazałyśmy paczki noworoczne dla dzieci słabowidzących zrzeszonych w Związku Niewidomych w Choszcznie.
 • XII 2001 r. – Dzięki naszej pomocy wielodzietna rodzina, która od 5 lat pozbawiona była światła, mogła się cieszyć w święta Bożego Narodzenia, z tego że dzieci mogą odrabiać lekcje przy świetle a nie przy świecach.
 • XII 2001 r. – Pomogłyśmy w organizacji choinki dla dzieci z rodzin wielodzietnych, objętych opieką socjalną.
 • IX 2001 r. – Organizujemy III Festiwal Form Estradowych i Teatralnych dla Dzieci.
 • IX 2001 r. – Po raz drugi organizujemy badania mammograficzne.
 • V 2001 r. – Dofinansowałyśmy Festiwal Twórczości Dziecięcej organizowany przez Klub Garnizonowy w Choszcznie.
 • IV 2001 r. – Ufundowałyśmy nagrodę dla Ośrodka w Niemieńsku na zawody sportowe dla dzieci sprawnych inaczej.
 • III 2001 r. – Przekazałyśmy fundusze na operację „dla Wioli”.
 • II 2001 r. – Dofinansowalyśmy zimowisko dla dzieci wiejskich organizowane przez Ośrodek Wspierania Rodziny w Korytowie
 • IX 2000 r. – Organizujemy II Przegląd Form Estradowych i Teatralnych dla Dzieci Niepełnosprawnych pod nazwą „Scena bez barier”. Udział wzięło 85 osób z dziesięciu Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
 • VIII 2000 r. – Dzięki naszej biesiadzie i Biuru Turystycznemu „MEWA-TUR” ze Stargardu, które było głównym sponsorem III BIESIADY, uczennica gimnazjum choszczeńskiego mogła spędzić wakacje na kolonii letniej w Szwajcarii.
 • VIII 2000 r. – Dofinansowałyśmy obóz sportowy dla dzieci wiejskich, organizowany nad morzem przez HKS Choszczno.
 • VI11 2000 r. – Przekazałyśmy fundusze Polskiemu Związkowi Niewidomych w Choszcznie na dofinansowanie szkolenia dzieci niewidomych w posługiwaniu się białą laską.
 • III 2000 r. – Z okazji „zajączka” dzieci z Ośrodka Społeczno-Wychowawczego w Brzezinach otrzymały paczki.
 • XII 1999 r. – Przekazałyśmy sprzęt rehabilitacyjny dla grupy integracyjnej Przedszkola nr 1. Ufundowałyśmy również dla całej grupy integracyjnej paczki z okazji Mikołajek.
 • IX 1999 r. – Sfinansowałyśmy obiady uczniowi gimnazjum w roku szkolnym 1999/2000.
 • VIII 1998 r. – Dzięki naszej inicjatywie i zaangażowaniu, sprowadziłyśmy do Choszczna mammobus i 650 kobiet mogło poddać się badaniom, i ustrzec się przed groźną chorobą , jaką jest nowotwór.
 • VI 1999 r. – Przekazałyśmy fundusze na imprezę miejską z okazji Dnia Dziecka, organizowaną przez SP 1 dla dzieci ze szkół podstawowych z Choszczna.
 • III 1999 r. – Z okazji „zajączka” dzieci z Ośrodka Społeczno-Wychowawczego w Suliszewie otrzymały paczki.
 • I 1999 r. – Przekazałyśmy znaczną kwotę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
 • XII 1998 r. – Wszystkie dzieci ze szkoły w Kołkach otrzymały paczki z okazji Mikołaja.
 • 1998 r. – Z okazji inauguracji roku szkolnego zakupiłyśmy książki dla SP Sławęcin.
 • 1998 r. – Dofinansowałyśmy obóz sportowy nad morzem, dzieciom z SP Sławęcin.
 • 1997 r. – Z okazji dnia dziecka dofinansowałyśmy zakup słodyczy dzieciom ze szkoły w Sławęcinie.

Wspomogłyśmy wiele jeszcze innych drobnych akcji niewymienionych powyżej. Mogłyśmy prowadzić akcje charytatywne i pomóc dzieciom, w dużej mierze dzięki wsparciu jakiego nam Państwo udzielaliście poprzez darowizny bądź zwykłe uczestnictwo w naszych imprezach.

Dziękujemy.