O nas

Czy trzeba mieć powód aby pomagać tym, którzy są w potrzebie?

Stowarzyszenie „Klub Kobieta 2000” zostało założone w czerwcu 1996 roku. Jest organizacją pożytku publicznego. W logo stowarzyszenia wkomponowane są dwie splecione dłonie symbolizujące bezinteresowną pomoc. Inicjatorką i pomysłodawczynią powstania Klubu była pani Ewa Jabłońska. Decydując się na założenie stowarzyszenia nie bała się zaangażować całym sercem, ani konfrontacji z ludźmi odmiennego zdania.

Do swojej inicjatywy znalazła jednak wiele zwolenniczek i razem z koleżankami: Jolantą Ziółkowską, Barbarą Dziendzik, Marią Mińską, Ewą Śpiewak, Krystyną Wiśniewską-Bugaj, Marią Mocek i Iwoną Gończarow postanowiły wówczas, że zaangażują się w działalność charytatywną na rzecz lokalnej społeczności. W sądzie w Gorzowie Wlkp. zarejestrowały stowarzyszenie pod nazwą „Klub Kobieta 2000”. W pierwszym roku działalności do stowarzyszenia należało 30 kobiet.

Członkinie

Ewa Jabłońska (Prezes Stowarzyszenia)
Ewa Jabłońska Prezes Stowarzyszenia
Alicja Kost (Członek Komisji Rewizyjnej)
Alicja Kost Członek Komisji Rewizyjnej
Anna Bzowa (Skarbnik)
Anna Bzowa Skarbnik
Izabela Białek
Izabela Białek
Janina Błaszczyk (Członek Komisji Rewizyjnej)
Janina Błaszczyk Członek Komisji Rewizyjnej
Irena Kwiecińska
Irena Kwiecińska
Małgorzata Kloczkowska
Małgorzata Kloczkowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Danuta Niżniowska
Danuta Niżniowska
Anetta Maria Bikowska (Członek Zarządu)
Anetta Maria Bikowska Członek Zarządu
Danuta Dawidowicz (Wiceprezes Zarządu)
Danuta Dawidowicz Wiceprezes Zarządu
Barbara Widła, zmarła 24 października 2021 roku
Barbara Widła
Krystyna Barbara Michalak
Krystyna Barbara Michalak
Maria Borkowska (Sekretarz Zarządu)
Maria Borkowska Sekretarz Zarządu
Iwona Gończarow
Iwona Gończarow
Agnieszka Sobczak

Przez wiele lat zaangażowana była w działalność Klubu nasza koleżanka Irena Kwiecińska, niestety pożegnałyśmy ją w 2012 r. W październiku 2021 r. pożegnałyśmy koleżankę Barbarę Widłę. Pozostaną zawsze w naszej pamięci.

Nasze cele

Głównym celem i założeniem jest działalność charytatywna i pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja środowisk kobiecych, promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych, pogłębianie wiedzy na temat polityki Unii Europejskiej, udział w warsztatach rozwoju osobistego, szkoleniach, kongresach.

Dotychczas Stowarzyszenie podjęło wiele wspaniałych i znaczących inicjatyw:

 1. Na rzecz profilaktyki i rehabilitacji kobiecych chorób nowotworowych w ramach Klubu Różowej Wstążki i współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie i dr Sabiną Mikee, byłyśmy inicjatorkami badań mammograficznych. Dzięki badaniom mammograficznym przebadanych zostało w mammobusie około 2000 kobiet. W ramach tej współpracy odbywały się profilaktyczne spotkania z lekarzami szczecińskiej kliniki onkologii.
 2. W 2004 r. podpisałyśmy porozumienie o współpracy z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach i w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PEAD. Co roku przy bardzo wielkim zaangażowaniu i współpracy z Miejsko-Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Choszcznie i Reczu oraz Gminnym Ośrodku w Krzęcinie. Podopieczni tych ośrodków otrzymują pomoc żywnościową. Pomocą objętych jest co roku ok. 1500 osób.
 3. Od 2005 roku wraz z Komendą Powiatową Policji w Choszcznie realizujemy program profilaktyczno-prewencyjny pt. Stopek dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Choszczno.
 4. Sztandarową imprezą organizowaną przez nasze stowarzyszenie od 1998 roku jest Przegląd Form Estradowych i Teatralnych Osób Niepełnosprawnych Scena Bez Barier. Każdego roku na deskach Choszczeńskiego Domu Kultury możemy podziwiać występy wokalno-muzyczne i taneczne ok. 200 osób, podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, klas integracyjnych, przedszkoli i szkół naszego powiatu, jak również z ościennych powiatów.
 5. Dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne, zakup leków dla dzieci i osób dorosłych. Zakupiłyśmy także sprzęt rehabilitacyjny dla przedszkolnej grupy integracyjnej i klasy integracyjnej, wspieramy akcję „Szlachetna Paczka”. Organizujemy pomoc rzeczową dla osób najbardziej potrzebujących, chorych, ubogich i poszkodowanych losowo.
 6. Na swoje 10-lecie na jednym z choszczeńskich osiedli sfinansowałyśmy budowę placu zabaw dla dzieci.
 7. Od wielu lat w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 w Choszcznie współorganizujemy bale karnawałowe dla dzieci.
 8. Aktywnie uczestniczymy w życiu naszej lokalnej społeczności biorąc udział w opracowywaniu i opiniowaniu programów i projektów społecznych.

Pozyskiwanie środków. Nasi sprzymierzeńcy.

Środki na działalność charytatywną pozyskiwałyśmy między innymi organizując bale karnawałowe i biesiady, podczas których odbywały się licytacje cennych przedmiotów i loterie fantowe.

Wydałyśmy również kalendarz z grafikami autorstwa naszej koleżanki Barbary Widła. Fundusze jakie uzyskałyśmy ze sprzedaży kalendarza zasiliły nasze konto.

W 2006 r. zmieniłyśmy status stowarzyszenia stając się Organizacją Pożytku Publicznego, na którą każdy podatnik może przekazać co roku 1% swojego podatku, jeśli docenia to co robimy. Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy.

Fundusze jakimi dysponujemy to również nasze składki członkowskie, darowizny i wsparcie nieocenionych sponsorów. Cieszymy się bardzo, że wspierali nas i wspierają do tej pory sponsorzy indywidualni oraz firmy takie jak:

 • Fel-Pasz (Janina i Feliks Błaszczykowie),
 • El-Pom (Mirosław Bikowski);
 • Stacja paliw Autotank (Paweł Kost, Zbigniew Bzowy);
 • Księgarnia Pegaz (Maria i Tomasz Mińscy);
 • Piekarnia-cukiernia Bakers (Bogusław i Krzysztof Kunowscy);
 • Cech Rzemiosł Różnych w Choszcznie;
 • GBS Choszczno;
 • Henryk i Halina Szysz oraz wielu innych.

Medialnie wspierają nas:

 • w poprzednich latach telewizja Telsat;
 • obecnie firma E-Cho.

Ogromne podziękowania za promocję naszego Stowarzyszenia kierujemy do naszych przyjaciół słowa pisanego Pani Elżbiety Lipińskiej i Pana Tadeusza Krawca.

Wielkim wsparciem na realizację naszych programów: Stopek i Scena Bez Barier są dotacje z budżetu Gminy Choszczno, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z budżetu PFRON.

W 2014 r. otrzymałyśmy również wsparcie od Wojewody Zachodniopomorskiego na organizację konferencji szkoleniowo-profilaktyczno-edukacyjnej dla kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, policji oraz pedagogów szkolnych pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy, dzisiejsze formy pracy z rodziną dysfunkcyjną”.

Bardzo cenimy sobie tę współpracę.

Od wielu lat współpracujemy z Powiatową Komendą Policji w Choszcznie, Choszczeńskim Domem Kultury, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Szkołą Podstawową nr 3 w Choszcznie, Szkołą Muzyczną w Choszcznie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Choszcznie, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Piaseczniku oraz choszczeńskimi przedszkolami.

Nagrody i wyróżnienia

Za swoją działalność byłyśmy wielokrotnie nagradzane. Otrzymałyśmy wiele podziękowań, wyróżnień i odznaczeń, między innymi:

 • Nagrodę Burmistrza Choszczna Statuetki „Perła Charytatywności” – z okazji 15-lecia działalności;
 • Od Prezydenta RP Złote i Srebrne Krzyże Zasługi;
 • Nagrodę od Powiatowego Komendanta Policji w Choszcznie;
 • Nagrodę Starosty Choszczeńskiego „Zasłużony dla Powiatu Choszczeńskiego”;
 • Odznakę Gryfa Pomorskiego;
 • Wyróżnienie „Różowa Wstążka”.

My również staramy się doceniać osoby i firmy współpracujące z naszą organizacją przyznając statuetkę „Róża Wdzięczności”. Do tej pory tę nagrodę otrzymali:

 • Burmistrz Choszczna Pan Robert Adamczyk,
 • Dyrektor ChDK Pani Małgorzata Kozłowska,
 • Dyrektor PCPR Pani Maria Jędrzejczyk.

Sojusznicy i przyjaciele

Honorowym członkostwem naszego Stowarzyszenia pochwalić się mogą Panowie Henryk Dawidowicz i Ryszard Okoński.

Panie z „Klubu Kobieta 2000” oprócz działalności non profit wspólnie wypoczywają. Organizują letni wypoczynek – spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, pikniki i spotkania. Uczestniczą również w imprezach kulturalnych takich jak spotkania teatralne, koncerty i plenery malarskie. Biorą udział w warsztatach rozwoju osobistego, kongresach, szkoleniach min.:

 • Kongres Kobiet Polskich w Warszawie;
 • Ogólnokrajowa Konferencja Organizacji Kobiecych w Katowicach;
 • Konferencja Przeciw Przemocy Wobec Kobiet – Choszczno;
 • Warsztaty „Równanie na Równość” – Choszczno;
 • Forum Organizacji Pozarządowych – Szczecin.

Należałyśmy też do międzynarodowych struktur organizacji Kiwanis International, dbającej o przyszłość i bezpieczeństwo dzieci. Współpracowałyśmy z niemiecką, kobiecą organizacją Fraueninitiative Berlin–Warschau. W 2015 r. wstąpiłyśmy do Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej w Szczecinie.

Nasze oblicza pozaklubowe

Wiele z nas rozwija swoje pasje i zainteresowania.

 • Klub Plastyka „Impresja” – Barbara Widła;
 • Zespół Pieśni i Tańca „Stobnicznie” – Dorota Datoń, Ewa Datoń;
 • Działalność samorządowa – Anetta Bikowska;
 • Prowadzenie koncertów i imprez kulturalnych – Anna Bzowa, Anetta Bikowska;
 • Działalność harcerska – Iwona Gończarow;
 • Rozwijanie aktywności sportowej – Izabela Białek.

Trwałe zaufanie

Panie z „Klubu Kobieta 2000” są dumne z trwającej już ponad 22 lata działalności oraz inicjatyw podjętych w tym okresie.

Serdecznie dziękujemy za współpracę jednostkom samorządowym, policji, lokalnym instytucjom i firmom oraz osobom prywatnym, które nam pomagają i wspierają w naszych działaniach. Jesteśmy wdzięczne za zaufanie i docenianie naszych starań oraz ich promocję w prasie i telewizji.