Członkinie

Ewa Jabłońska (Prezes Stowarzyszenia)
Ewa Jabłońska Prezes Stowarzyszenia
Alicja Kost (Członek Komisji Rewizyjnej)
Alicja Kost Członek Komisji Rewizyjnej
Anna Bzowa (Skarbnik)
Anna Bzowa Skarbnik
Jolanta Grzejdziak
Jolanta Grzejdziak
Izabela Białek
Izabela Białek
Janina Błaszczyk (Członek Komisji Rewizyjnej)
Janina Błaszczyk Członek Komisji Rewizyjnej
Irena Kwiecińska
Irena Kwiecińska
Małgorzata Kloczkowska
Małgorzata Kloczkowska
Danuta Niżniowska
Danuta Niżniowska
Anetta Maria Bikowska (Członek Zarządu)
Anetta Maria Bikowska Członek Zarządu
Danuta Dawidowicz (Wiceprezes Zarządu)
Danuta Dawidowicz Wiceprezes Zarządu
Barbara Widła
Barbara Widła
Krystyna Barbara Michalak
Krystyna Barbara Michalak
Dorota Datoń
Dorota Datoń
Ewa Datoń (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej)
Ewa Datoń Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Maria Borkowska (Sekretarz Zarządu)
Maria Borkowska Sekretarz Zarządu
Iwona Gończarow
Iwona Gończarow