Nasze cele

 • Integracja środowiska kobiecego
 • Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień kobiet
 • Promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych
 • Pogłębianie wiedzy kobiet na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn
 • Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • Organizowanie spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia
 • Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym
 • Poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin
 • Profilaktyka i rehabilitacja kobiecych chorób nowotworowych
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Działalność charytatywna

Kierunki działalności Klubu

 • Współdziałanie z właściwymi instytucjami samorządowymi i społecznymi poprzez wyrażanie opinii o istotnych sprawach dotyczących życia codziennego.
 • Tworzenie lobby prowadzącego do realizacji potrzeb i oczekiwań kobiet.
 • Dalsze prowadzenie akcji pn.”Kobiety pomagają kobietom” m in. poprzez:
  • prowadzenie profilaktyki kobiecych chorób nowotworowych.
  • powołanie KLUBU RÓŻOWEJ WSTĄŻKI
 • Organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów.
 • Wykorzystywanie fachowej wiedzy specjalistów z różnych dziedzin życia.
 • Spotkania dyskusyjne
 • Wieczory autorskie
 • Treningi rozwoju osobowości
 • Działania na rzecz wspierania solidarności i samodzielności kobiet
 • Rozwój kultury kobiecej
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 • Rozwijanie dalszej współpracy ze środkami masowego przekazu.
 • Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej
 • Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.
 • Dalsze pozyskiwanie sponsorów.
 • Organizowanie działalności charytatywnej